Redovisning och Bokföring

LÖPANDE BOKFÖRING

Vi sköter din löpande bokföring, göra bokslut som kräver mycket tid, Vi har engagemang och stor kunskap. Därför är det många av våra kunder väljer att lägga bokföring hos oss.

Deklaration

Vi hjälper dig med Moms, arbetsgivardeklaration och skattedeklaration.Vi lämnar skattedeklaration elektroniskt via fullmakt och vi ser till att rätt siffror rapporteras till skatteverket i rätt tid. Sen skickar vi uppgiften om hur mycket som skall betalas in till skattekontot till dig.

Löneadministration

Vi erbjuder lönehantering både på löpande räkning och till fastpris. Vi hanterar månads lön, ger er underlag till utbetalning, skickar ut lönebesked och lämnar in arbetsgivardeklaration hos skatteverket. På årets slut hjälper vi er med kontrolluppgifter, Fora, semesterskulder osv.

Bokslut

Att göra årsbokslut handlar om att avsluta den löpande bokföringen för ett räkenskapsår. Med det menas att man sammanställer alla transaktioner under året samt gör s.k. bokslutsdispositioner, och redovisar den sammanställda informationen i en balans- och resultaträkning för räkenskapsåret. En årsredovisning innehåller: Förvaltningsberättelse Balansräkning Resultaträkning Vissa tilläggsupplysningar i form av noter Revisionsberättelse

Kundreskontra och leverantörskontra

* Leverantörsreskontra: registrering samt kontering av leverantörsfakturor, manuella betalningar, periodiseringar och kontoavstämningar * Kundreskontra: inbetalningar
*Kontakt med kunder och leverantörer