Priser

*Moms tillkommer

*Vid tjänst uppstart debiterar vi antingen 600 kr/timme eller för månader fastpris för tiden sedan en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult gjort revision eller bokslut. Du måste då lämna in bokslutspärm och sie4-fil

Löpande Bokföring

Grundpris. Det ingår upp till 30 verifikat + En enkel lön i detta paketPer ytterligare 30 verifikat
800 kr/Månad400 kr/Månad

Tidsbaserat Pris

Grundpris. En timmes arbete ingårTid utöver den första timmen i månaden
550 kr/timme350 kr/timme

Lönehantering, Priser per anställd och månad.

Enkel lönekörning (Lön, Registrera avvikelser och lönebeskeden)100 kr/Lönspecefikation
Utökad lönekörning ( reseräkningar, förmåner, bruttolöneavdrag)200 kr/Lönspecefikation
Övriga händelser ( Uppstart av tjänsten, registrering nyanställda, slutlön, kontrolluppgifter, semesterårsavslut. bilförmåner, bruttolöneavdrag, pensioner, rapportering till Fora….mm)400 kr/timme

Debitering av extra tjänster

bokslut, deklarationer, rådgivning600 kr/timme

Debitering av deklaration och årsredovisning

DeklarationÅrsredovisning
1000 kr2000 kr