Personuppgiftspolicy

1- Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss på Lönsamhet Redovisningsbyrå och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

2- Vilka är Lönsamhet Redovisningsbyrå

I denna policy kallas Lönsamhet Redovisningsbyrå, för Lönsamhet och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Lönsamhet ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra mässor eller annat sätt.

Lönsamhet går att nå på följande sätt:

Post: Lönsamhet Redovisningsbyrå, Gårdsåkra 11G, 241 35 Eslöv

Tel: 0345-770 880 E-post: info@lonsamhet.com

3- Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan http://lonsamhet.com. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

4- Data som Lönsamhet samlar in och hur den används. Lönsamhet agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Lönsamhet ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Lönsamhet agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har Lönsamhet ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

5- Säkerhet

Lönsamhet skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Lönsamhet:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på lönsamhet samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Lönsamhet:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till Lönsamhet utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

6- Lönsamhet som personuppgiftsbiträde

Lönsamhet agerar som personuppgiftsbiträde för dig som användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Lönsamhet. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du välja att gå vidare med eller skriva ett eget. Lönsamhet agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

Lönsamhet kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

7-Underbiträden till Lönsamhet Redovisningsbyrå

Lönsamhet använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Lönsamhet förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Lönsamhet:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Lönsamhet:s interna informationssäkerhetspolicy.

 

8- Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Lönsamhet använder direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Lönsamhet:s produkter. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

Lönsamhet följer SWEDMA etiska riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring.

 

9- Överföring av information

Lönsamhet och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

 

10- Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Updateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Lönsamhet Redovisningbyrå har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

  Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Lönsamhet kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 0345-770880 eller via e-post info@lonsamhet.com

PersonuppgiftsbehandlingSyftet med behandlingenKatgegorier av personuppgifterKategorier av registreradeRättslig grundLagringstid
Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/kundreskontraLeverera varan/tjänstenKontakt, adress- och faktureringsuppgifterKunderAvtalAvtalstiden + 1 år
Test av produkt/tjänst (demo) Uppföljning av test av produkt KontaktuppgifterPotentiella kunderIntresseavvägning60 dagar
Besök på hemsidanAnalys och uppföljningCookie, IP-adressHemsidebesökareIntresseavvägning1-365 dagar
Anmälan till gratistjänster såsom seminarier, webinarierLeverera varan/tjänstenKontaktuppgifterKunder, Potentiella kunderAvtalAvtalstiden + 1 år
Direkt marknadsföringErbjuda varor/tjänsterKontaktuppgifterKunder, Potentiella kunderIntresseavvägning3 år efter avtalet upphört resp 3 år
Arbetssökande specifik tjänstUtvärdera och välja rätt person att rekryteraGenerella-, arbetselaterade-, prestationsrelaterade, identitetsrelateradeArbetssökandeIntresseavvägningUnder rekryteringsprocessen + ytterligare 6 månader
LeverantörsreskontraKöpa vara/tjänstFaktureringsuppgifterLeverantörerAvtal, Rättslig förpliktelse7 år
Kundärenden/SupportLoggning i ärendehanteringssystemKund och kontaktuppgifterKunderAvtalAvtalstiden + 3 år
Kontakt via telefon, chatUnderlag samt fullgörande för återkontakt, avtalKontaktuppgifter, ljudinspelningarAlla kategorierIntresseavvägning + Avtal2 år
Kontakt via mail, sociala mediaUnderlag samt fullgörande för återkontakt, avtalKontakuppgifterAlla kategorierAvtal + Intresseavvägning5 år
Lagring av data i molnetFör personuppgiftsavariges räkning lagra dataAlla kategorier av personuppgifterKunderAvtalUnder avtalstiden + 30 dagar
Backup av lagrad data i molnet/lokaltSäkerställa tillgång till data i händelse av avsiktlig eller oavsiktlig förlustAlla kategorier av personuppgifterKunderIntresseavvägning13 mån efter avtalets slut
Program- och frågeserviceforumSupport och självhjälpKontaktuppgifterKunder, Potentiella kunderAvtal + intresseavvägning3 år
Anmälan om allergierSäkerställa att man inte får i sig sådant man inte tålHälsouppgifterKunderSkydd för grundläggande intresseUnder avtalstiden + 30 dagar
Anmälan online KontoSkapa ett online Konto för att ge tillgång till tjänster som kräver kontoregistreringe-postadress, inloggningsuppgifter, kontaktuppgifterKunderAvtalUnder avtalstiden + 1 år
Adressuttag för direktreklamMarknadsföringAdressuppgifterPotentiella kunderIntresseavvägning30 dagar
Anmälan till gratistjänst som NyhetsbrevLeverera vara/tjänste-postadressKunderAvtalUnder avtalstid + 30 dagar
Överföring av kundfilerSupportUppgifter som ingår i ärendetKunderAvtalUnder tid supportärendet är öppet + 7 dagar, max 12 mån
Register över ingångna personuppgiftsbiträdesavtalUppfylla bestämmelser i dataskyddsförordningenKunduppgifterKunderRättslig förpliktelseUnder avtalstiden + 1 år
Register för utnyttjande av rättigheter enligt gdprSäkerställa att tider hålls och att alla begäranden behandlasNamn och kundnummerKunderRättslig förpliktelse10 år
Potentiella kunderSpara kontaktuppgifter om intresserade av varor/tjänster, t ex programKontaktuppgifterPotentiella kunderIntresseavvägning3 år