Checklista

Välkomen till Lönsamhet! För att kunna hantera ert uppdrag sammanfattat vi nedan alla material, filer och behörigheter vi behöver.

 

1- Bokföring

 • Registreringsbevis från Skatteverket.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket.
 • Alla bokföringspärmar för året.
 • Senaste bokslutspärmen.
 • Kopia på aktieboken.
 • Kontoutddrag från bankkonto och skattekontot. 
 • Sie4-filer för innevarande och föregående år. 
 • En avstämd balansräkning per det datum vi börjar hantera ert uppdrag.

2- Deklarationsombud

 • För att kunna göra skattedeklartioner på webben så behöver vi vara deklarationsombud på skatteverket. Dessutom får vi också tillgång till skattekontot 

3- Bankkonto

Om vi ska göra era betalningar så behöver vi tillgång till ert bankkonto, annars vi rekommenderar att vi har läsbehörighet till ert bankkonto så att vi har koll på betalningarna.

4- Löneadministration

 • Vi behöver antingen en säkerhetskopia från Visma Lön, eller om annat löneprogram använts följande:

  • Löneunderlagen till lönerna i innevarande kalenderår.
  • Semesteravtal för respektive anställd.
  • Avstämd semesterlöneskulden.
  • Utförliga personalkort. 
  • Alla lönebesked för innevarande kalenderår.